Obchodné právo a právo
obchodných spoločností

  • Poradenstvo pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností (príprava a zmena korporátnych dokumentov, zabezpečenie potrebných povolení, zastupovanie pred registrovým súdom a pred inými orgánmi štátnej správy);
  • Zabezpečovanie konania valných zhromaždení obchodných spoločností;
  • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností;
  • Koncipovanie, pripomienkovanie a analýza obchodnoprávnych zmlúv;
  • Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch;