Profil

Advokátska kancelária JUDr. Katarína DOLNÁKOVÁ bola založená v apríli roku 2011

(pôvodný názov Advokátska kancelária JUDr. Katarína Bakytová).

Kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby podľa právneho poriadku

Slovenskej republiky slovenským a zahraničným klientom v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Cieľom advokátskej kancelárie je poskytovať služby najvyššej odbornej kvality a na mieru

šité právne riešenia.